پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 86
6 مجموع ارقام فاكتوريل 67
8 اعداد خوش تیپ 63
1 عدد اول دوست 62
19 جایگشت الفبایی 54
21 فیبوناچی 1000رقمی 54
5 شمارش مستطیل 51
28 توان پنجم ارقام 45
4 الگوریتم باینری 43
18 عدد کمیاب 43
16 اعداد دوستانه 42
26 اعداد روی قطر مارپیچ 42
38 فاکتوریل ارقام 42
50 آب خوردن! 41
15 ربات 39
29 مجموع سکه ها 39
7 تریمینو 38
53 تولدت مبارک! 37
13 تجزیه 36
25 اعداد اول درجه دوم 36
40 تاشدنی در دومبنا 36
10 آینه کاری 35
17 ارزش اسمها 35
43 عدد فیثاغورثی 35
57 خود توان! 35
55 حدس گلدباخ 34
3 حفره 33
37 ساده کردن ارقام کسرها 33
39 عدد اول دوری 32
41 عدد اول دوطرفه 32
46 اعداد کدشده ی مثلثی 32
59 مجموع متوالی اول 32
11 درخت دودویی 31
14 رندی 30
36 اعداد جالب 30
44 عدد گنگ 30
56 عامل های اول متفاوت 30
24 دوره گردش 29
47 بخشپذیری زیررشته 29
54 سه دنباله 29
51 عدد اولوناتچی 28
27 توان های متفاوت 27
45 اعداد اول جالب 27
61 عدد جادویی 27
20 رضا باینری 26
58 جایگشت اول 26
42 ضرب جالب 25
49 شیفت به راست 24
9 سرزمین عجایب 23
32 فیبوناتچی بزرگ 22
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 22
23 دومینو 21
48 اعداد دنباله 21
62 دسته بندی گلها 21
52 تقسیم عادلانه 19
31 زیردنباله فرد 18
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 17
12 چهارضلعی کوژ 16
34 بک کوچولو 14
63 انتقام ! 14
33 دستگاه ساخت عدد 13
35 کلید گاوصندوق 13
22 زیرمجموعه حسابی 12
60 استخدام نویسنده ! 11
65 مهره بازی! 11
67 عدد خود مشابه! 10
66 مجموع متوالی اول 8

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری