پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 101
6 مجموع ارقام فاكتوريل 77
1 عدد اول دوست 75
8 اعداد خوش تیپ 74
19 جایگشت الفبایی 63
21 فیبوناچی 1000رقمی 63
5 شمارش مستطیل 61
28 توان پنجم ارقام 56
4 الگوریتم باینری 53
18 عدد کمیاب 53
16 اعداد دوستانه 52
26 اعداد روی قطر مارپیچ 51
38 فاکتوریل ارقام 51
15 ربات 50
7 تریمینو 49
29 مجموع سکه ها 47
50 آب خوردن! 47
10 آینه کاری 45
13 تجزیه 45
53 تولدت مبارک! 45
40 تاشدنی در دومبنا 44
43 عدد فیثاغورثی 43
3 حفره 42
25 اعداد اول درجه دوم 42
57 خود توان! 41
41 عدد اول دوطرفه 40
11 درخت دودویی 39
55 حدس گلدباخ 39
14 رندی 38
17 ارزش اسمها 38
39 عدد اول دوری 38
59 مجموع متوالی اول 36
20 رضا باینری 34
36 اعداد جالب 34
37 ساده کردن ارقام کسرها 34
51 عدد اولوناتچی 34
46 اعداد کدشده ی مثلثی 33
56 عامل های اول متفاوت 33
61 عدد جادویی 33
44 عدد گنگ 31
47 بخشپذیری زیررشته 31
24 دوره گردش 29
45 اعداد اول جالب 29
54 سه دنباله 29
27 توان های متفاوت 28
49 شیفت به راست 28
58 جایگشت اول 27
9 سرزمین عجایب 25
23 دومینو 25
42 ضرب جالب 25
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 25
62 دسته بندی گلها 23
32 فیبوناتچی بزرگ 22
31 زیردنباله فرد 21
48 اعداد دنباله 21
52 تقسیم عادلانه 20
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 18
12 چهارضلعی کوژ 17
63 انتقام ! 16
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 10
67 عدد خود مشابه! 10

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری