پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 111
6 مجموع ارقام فاكتوريل 88
8 اعداد خوش تیپ 84
1 عدد اول دوست 83
19 جایگشت الفبایی 72
21 فیبوناچی 1000رقمی 71
5 شمارش مستطیل 69
28 توان پنجم ارقام 63
18 عدد کمیاب 61
38 فاکتوریل ارقام 59
16 اعداد دوستانه 58
4 الگوریتم باینری 57
26 اعداد روی قطر مارپیچ 56
7 تریمینو 54
15 ربات 54
29 مجموع سکه ها 53
50 آب خوردن! 52
10 آینه کاری 50
13 تجزیه 50
53 تولدت مبارک! 50
25 اعداد اول درجه دوم 48
40 تاشدنی در دومبنا 48
3 حفره 47
43 عدد فیثاغورثی 47
57 خود توان! 46
55 حدس گلدباخ 45
41 عدد اول دوطرفه 44
11 درخت دودویی 42
14 رندی 42
17 ارزش اسمها 41
37 ساده کردن ارقام کسرها 41
39 عدد اول دوری 41
59 مجموع متوالی اول 41
36 اعداد جالب 38
20 رضا باینری 37
46 اعداد کدشده ی مثلثی 37
51 عدد اولوناتچی 37
56 عامل های اول متفاوت 37
24 دوره گردش 36
44 عدد گنگ 36
47 بخشپذیری زیررشته 36
61 عدد جادویی 35
27 توان های متفاوت 34
54 سه دنباله 34
45 اعداد اول جالب 33
58 جایگشت اول 32
49 شیفت به راست 31
9 سرزمین عجایب 30
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 30
42 ضرب جالب 29
23 دومینو 28
62 دسته بندی گلها 27
32 فیبوناتچی بزرگ 26
31 زیردنباله فرد 25
48 اعداد دنباله 25
52 تقسیم عادلانه 23
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 21
12 چهارضلعی کوژ 20
33 دستگاه ساخت عدد 19
34 بک کوچولو 19
35 کلید گاوصندوق 19
63 انتقام ! 19
22 زیرمجموعه حسابی 16
60 استخدام نویسنده ! 14
66 مجموع متوالی اول 14
67 عدد خود مشابه! 14
65 مهره بازی! 13

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری