پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 106
6 مجموع ارقام فاكتوريل 82
8 اعداد خوش تیپ 79
1 عدد اول دوست 78
21 فیبوناچی 1000رقمی 69
19 جایگشت الفبایی 68
5 شمارش مستطیل 64
28 توان پنجم ارقام 60
18 عدد کمیاب 59
16 اعداد دوستانه 56
4 الگوریتم باینری 55
38 فاکتوریل ارقام 55
26 اعداد روی قطر مارپیچ 53
7 تریمینو 51
15 ربات 51
29 مجموع سکه ها 49
50 آب خوردن! 49
53 تولدت مبارک! 48
10 آینه کاری 47
13 تجزیه 47
40 تاشدنی در دومبنا 46
43 عدد فیثاغورثی 45
3 حفره 44
25 اعداد اول درجه دوم 44
57 خود توان! 43
41 عدد اول دوطرفه 42
55 حدس گلدباخ 42
11 درخت دودویی 40
14 رندی 40
17 ارزش اسمها 39
39 عدد اول دوری 39
59 مجموع متوالی اول 38
37 ساده کردن ارقام کسرها 36
20 رضا باینری 35
36 اعداد جالب 35
51 عدد اولوناتچی 35
46 اعداد کدشده ی مثلثی 34
56 عامل های اول متفاوت 34
44 عدد گنگ 33
61 عدد جادویی 33
47 بخشپذیری زیررشته 32
54 سه دنباله 32
24 دوره گردش 31
27 توان های متفاوت 30
45 اعداد اول جالب 30
49 شیفت به راست 29
58 جایگشت اول 29
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 28
9 سرزمین عجایب 26
42 ضرب جالب 26
23 دومینو 25
62 دسته بندی گلها 23
32 فیبوناتچی بزرگ 22
48 اعداد دنباله 22
31 زیردنباله فرد 21
52 تقسیم عادلانه 20
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 19
12 چهارضلعی کوژ 17
63 انتقام ! 16
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11
67 عدد خود مشابه! 11

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری