پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 105
6 مجموع ارقام فاكتوريل 81
8 اعداد خوش تیپ 77
1 عدد اول دوست 76
21 فیبوناچی 1000رقمی 67
19 جایگشت الفبایی 66
5 شمارش مستطیل 62
28 توان پنجم ارقام 59
18 عدد کمیاب 57
16 اعداد دوستانه 55
4 الگوریتم باینری 54
38 فاکتوریل ارقام 54
26 اعداد روی قطر مارپیچ 52
7 تریمینو 50
15 ربات 50
29 مجموع سکه ها 48
50 آب خوردن! 48
10 آینه کاری 46
13 تجزیه 46
53 تولدت مبارک! 46
40 تاشدنی در دومبنا 45
43 عدد فیثاغورثی 44
25 اعداد اول درجه دوم 43
3 حفره 42
57 خود توان! 42
41 عدد اول دوطرفه 41
55 حدس گلدباخ 40
11 درخت دودویی 39
14 رندی 39
17 ارزش اسمها 38
39 عدد اول دوری 38
59 مجموع متوالی اول 37
37 ساده کردن ارقام کسرها 35
20 رضا باینری 34
36 اعداد جالب 34
51 عدد اولوناتچی 34
46 اعداد کدشده ی مثلثی 33
56 عامل های اول متفاوت 33
61 عدد جادویی 33
44 عدد گنگ 31
47 بخشپذیری زیررشته 31
24 دوره گردش 30
45 اعداد اول جالب 29
54 سه دنباله 29
27 توان های متفاوت 28
49 شیفت به راست 28
58 جایگشت اول 27
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 26
9 سرزمین عجایب 25
23 دومینو 25
42 ضرب جالب 25
62 دسته بندی گلها 23
32 فیبوناتچی بزرگ 22
31 زیردنباله فرد 21
48 اعداد دنباله 21
52 تقسیم عادلانه 20
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 18
12 چهارضلعی کوژ 17
63 انتقام ! 16
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11
67 عدد خود مشابه! 11

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری