پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
2 لگاریتم 107
6 مجموع ارقام فاكتوريل 83
8 اعداد خوش تیپ 80
1 عدد اول دوست 78
21 فیبوناچی 1000رقمی 69
19 جایگشت الفبایی 68
5 شمارش مستطیل 64
28 توان پنجم ارقام 61
18 عدد کمیاب 59
16 اعداد دوستانه 56
38 فاکتوریل ارقام 56
4 الگوریتم باینری 55
26 اعداد روی قطر مارپیچ 54
7 تریمینو 51
15 ربات 51
29 مجموع سکه ها 51
50 آب خوردن! 49
53 تولدت مبارک! 48
10 آینه کاری 47
13 تجزیه 47
40 تاشدنی در دومبنا 46
25 اعداد اول درجه دوم 45
43 عدد فیثاغورثی 45
3 حفره 44
57 خود توان! 43
41 عدد اول دوطرفه 42
55 حدس گلدباخ 42
11 درخت دودویی 40
14 رندی 40
17 ارزش اسمها 39
39 عدد اول دوری 39
37 ساده کردن ارقام کسرها 38
59 مجموع متوالی اول 38
20 رضا باینری 35
36 اعداد جالب 35
51 عدد اولوناتچی 35
46 اعداد کدشده ی مثلثی 34
56 عامل های اول متفاوت 34
24 دوره گردش 33
44 عدد گنگ 33
47 بخشپذیری زیررشته 33
61 عدد جادویی 33
54 سه دنباله 32
27 توان های متفاوت 31
45 اعداد اول جالب 30
49 شیفت به راست 29
58 جایگشت اول 29
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 28
9 سرزمین عجایب 26
42 ضرب جالب 26
23 دومینو 25
48 اعداد دنباله 23
62 دسته بندی گلها 23
32 فیبوناتچی بزرگ 22
31 زیردنباله فرد 21
52 تقسیم عادلانه 20
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 19
12 چهارضلعی کوژ 17
63 انتقام ! 16
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
67 عدد خود مشابه! 12
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری