پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11
67 عدد خود مشابه! 11
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
63 انتقام ! 16
12 چهارضلعی کوژ 17
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 18
52 تقسیم عادلانه 20
31 زیردنباله فرد 21
48 اعداد دنباله 21
32 فیبوناتچی بزرگ 22
62 دسته بندی گلها 23
9 سرزمین عجایب 25
23 دومینو 25
42 ضرب جالب 25
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 26
58 جایگشت اول 27
27 توان های متفاوت 28
49 شیفت به راست 28
45 اعداد اول جالب 29
54 سه دنباله 29
24 دوره گردش 30
44 عدد گنگ 31
47 بخشپذیری زیررشته 31
46 اعداد کدشده ی مثلثی 33
56 عامل های اول متفاوت 33
61 عدد جادویی 33
20 رضا باینری 34
36 اعداد جالب 34
51 عدد اولوناتچی 34
37 ساده کردن ارقام کسرها 35
59 مجموع متوالی اول 37
17 ارزش اسمها 38
39 عدد اول دوری 38
11 درخت دودویی 39
14 رندی 39
55 حدس گلدباخ 40
41 عدد اول دوطرفه 41
3 حفره 42
57 خود توان! 42
25 اعداد اول درجه دوم 43
43 عدد فیثاغورثی 44
40 تاشدنی در دومبنا 45
10 آینه کاری 46
13 تجزیه 46
53 تولدت مبارک! 46
29 مجموع سکه ها 48
50 آب خوردن! 48
7 تریمینو 50
15 ربات 50
26 اعداد روی قطر مارپیچ 52
4 الگوریتم باینری 54
38 فاکتوریل ارقام 54
16 اعداد دوستانه 55
18 عدد کمیاب 57
28 توان پنجم ارقام 59
5 شمارش مستطیل 62
19 جایگشت الفبایی 66
21 فیبوناچی 1000رقمی 67
1 عدد اول دوست 76
8 اعداد خوش تیپ 77
6 مجموع ارقام فاكتوريل 81
2 لگاریتم 105

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری