پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
66 مجموع متوالی اول 10
67 عدد خود مشابه! 10
65 مهره بازی! 11
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
63 انتقام ! 16
12 چهارضلعی کوژ 17
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 18
52 تقسیم عادلانه 20
31 زیردنباله فرد 21
48 اعداد دنباله 21
32 فیبوناتچی بزرگ 22
62 دسته بندی گلها 23
9 سرزمین عجایب 25
23 دومینو 25
42 ضرب جالب 25
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 25
58 جایگشت اول 27
27 توان های متفاوت 28
49 شیفت به راست 28
24 دوره گردش 29
45 اعداد اول جالب 29
54 سه دنباله 29
44 عدد گنگ 31
47 بخشپذیری زیررشته 31
46 اعداد کدشده ی مثلثی 33
56 عامل های اول متفاوت 33
61 عدد جادویی 33
20 رضا باینری 34
36 اعداد جالب 34
37 ساده کردن ارقام کسرها 34
51 عدد اولوناتچی 34
59 مجموع متوالی اول 36
14 رندی 38
17 ارزش اسمها 38
39 عدد اول دوری 38
11 درخت دودویی 39
55 حدس گلدباخ 39
41 عدد اول دوطرفه 40
57 خود توان! 41
3 حفره 42
25 اعداد اول درجه دوم 42
43 عدد فیثاغورثی 43
40 تاشدنی در دومبنا 44
10 آینه کاری 45
13 تجزیه 45
53 تولدت مبارک! 45
29 مجموع سکه ها 47
50 آب خوردن! 47
7 تریمینو 49
15 ربات 50
26 اعداد روی قطر مارپیچ 51
38 فاکتوریل ارقام 51
16 اعداد دوستانه 52
4 الگوریتم باینری 53
18 عدد کمیاب 53
28 توان پنجم ارقام 56
5 شمارش مستطیل 61
19 جایگشت الفبایی 63
21 فیبوناچی 1000رقمی 63
8 اعداد خوش تیپ 74
1 عدد اول دوست 75
6 مجموع ارقام فاكتوريل 77
2 لگاریتم 101

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری