پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
65 مهره بازی! 12
66 مجموع متوالی اول 13
67 عدد خود مشابه! 13
60 استخدام نویسنده ! 14
22 زیرمجموعه حسابی 15
33 دستگاه ساخت عدد 18
34 بک کوچولو 18
35 کلید گاوصندوق 18
63 انتقام ! 18
12 چهارضلعی کوژ 19
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 20
52 تقسیم عادلانه 22
31 زیردنباله فرد 24
48 اعداد دنباله 24
32 فیبوناتچی بزرگ 25
62 دسته بندی گلها 26
23 دومینو 27
42 ضرب جالب 28
9 سرزمین عجایب 29
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 29
49 شیفت به راست 30
58 جایگشت اول 31
45 اعداد اول جالب 32
27 توان های متفاوت 33
54 سه دنباله 33
61 عدد جادویی 34
24 دوره گردش 35
44 عدد گنگ 35
47 بخشپذیری زیررشته 35
20 رضا باینری 36
46 اعداد کدشده ی مثلثی 36
51 عدد اولوناتچی 36
56 عامل های اول متفاوت 36
36 اعداد جالب 37
17 ارزش اسمها 40
37 ساده کردن ارقام کسرها 40
39 عدد اول دوری 40
59 مجموع متوالی اول 40
11 درخت دودویی 41
14 رندی 41
41 عدد اول دوطرفه 43
55 حدس گلدباخ 44
57 خود توان! 45
43 عدد فیثاغورثی 46
3 حفره 47
25 اعداد اول درجه دوم 47
40 تاشدنی در دومبنا 47
10 آینه کاری 49
13 تجزیه 49
53 تولدت مبارک! 49
50 آب خوردن! 51
29 مجموع سکه ها 52
7 تریمینو 53
15 ربات 53
26 اعداد روی قطر مارپیچ 55
4 الگوریتم باینری 56
16 اعداد دوستانه 57
38 فاکتوریل ارقام 58
18 عدد کمیاب 60
28 توان پنجم ارقام 62
5 شمارش مستطیل 68
21 فیبوناچی 1000رقمی 70
19 جایگشت الفبایی 71
1 عدد اول دوست 83
8 اعداد خوش تیپ 84
6 مجموع ارقام فاكتوريل 88
2 لگاریتم 110

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری