پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11
67 عدد خود مشابه! 11
22 زیرمجموعه حسابی 14
60 استخدام نویسنده ! 14
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
63 انتقام ! 16
12 چهارضلعی کوژ 17
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 19
52 تقسیم عادلانه 20
31 زیردنباله فرد 21
32 فیبوناتچی بزرگ 22
48 اعداد دنباله 22
62 دسته بندی گلها 23
23 دومینو 25
9 سرزمین عجایب 26
42 ضرب جالب 26
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 28
49 شیفت به راست 29
58 جایگشت اول 29
27 توان های متفاوت 30
45 اعداد اول جالب 30
24 دوره گردش 31
47 بخشپذیری زیررشته 32
54 سه دنباله 32
44 عدد گنگ 33
61 عدد جادویی 33
46 اعداد کدشده ی مثلثی 34
56 عامل های اول متفاوت 34
20 رضا باینری 35
36 اعداد جالب 35
51 عدد اولوناتچی 35
37 ساده کردن ارقام کسرها 36
59 مجموع متوالی اول 38
17 ارزش اسمها 39
39 عدد اول دوری 39
11 درخت دودویی 40
14 رندی 40
41 عدد اول دوطرفه 42
55 حدس گلدباخ 42
57 خود توان! 43
3 حفره 44
25 اعداد اول درجه دوم 44
43 عدد فیثاغورثی 45
40 تاشدنی در دومبنا 46
10 آینه کاری 47
13 تجزیه 47
53 تولدت مبارک! 48
29 مجموع سکه ها 49
50 آب خوردن! 49
7 تریمینو 51
15 ربات 51
26 اعداد روی قطر مارپیچ 53
4 الگوریتم باینری 55
38 فاکتوریل ارقام 55
16 اعداد دوستانه 56
18 عدد کمیاب 59
28 توان پنجم ارقام 60
5 شمارش مستطیل 64
19 جایگشت الفبایی 68
21 فیبوناچی 1000رقمی 69
1 عدد اول دوست 78
8 اعداد خوش تیپ 79
6 مجموع ارقام فاكتوريل 82
2 لگاریتم 106

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری