پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
66 مجموع متوالی اول 8
67 عدد خود مشابه! 10
60 استخدام نویسنده ! 11
65 مهره بازی! 11
22 زیرمجموعه حسابی 12
33 دستگاه ساخت عدد 13
35 کلید گاوصندوق 13
34 بک کوچولو 14
63 انتقام ! 14
12 چهارضلعی کوژ 16
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 17
31 زیردنباله فرد 18
52 تقسیم عادلانه 19
23 دومینو 21
48 اعداد دنباله 21
62 دسته بندی گلها 21
32 فیبوناتچی بزرگ 22
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 22
9 سرزمین عجایب 23
49 شیفت به راست 24
42 ضرب جالب 25
20 رضا باینری 26
58 جایگشت اول 26
27 توان های متفاوت 27
45 اعداد اول جالب 27
61 عدد جادویی 27
51 عدد اولوناتچی 28
24 دوره گردش 29
47 بخشپذیری زیررشته 29
54 سه دنباله 29
14 رندی 30
36 اعداد جالب 30
44 عدد گنگ 30
56 عامل های اول متفاوت 30
11 درخت دودویی 31
39 عدد اول دوری 32
41 عدد اول دوطرفه 32
46 اعداد کدشده ی مثلثی 32
59 مجموع متوالی اول 32
3 حفره 33
37 ساده کردن ارقام کسرها 33
55 حدس گلدباخ 34
10 آینه کاری 35
17 ارزش اسمها 35
43 عدد فیثاغورثی 35
57 خود توان! 35
13 تجزیه 36
25 اعداد اول درجه دوم 36
40 تاشدنی در دومبنا 36
53 تولدت مبارک! 37
7 تریمینو 38
15 ربات 39
29 مجموع سکه ها 39
50 آب خوردن! 41
16 اعداد دوستانه 42
26 اعداد روی قطر مارپیچ 42
38 فاکتوریل ارقام 42
4 الگوریتم باینری 43
18 عدد کمیاب 43
28 توان پنجم ارقام 45
5 شمارش مستطیل 51
19 جایگشت الفبایی 54
21 فیبوناچی 1000رقمی 54
1 عدد اول دوست 62
8 اعداد خوش تیپ 63
6 مجموع ارقام فاكتوريل 67
2 لگاریتم 86

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری