پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
1 عدد اول دوست 84
2 لگاریتم 116
3 حفره 47
4 الگوریتم باینری 58
5 شمارش مستطیل 70
6 مجموع ارقام فاكتوريل 91
7 تریمینو 55
8 اعداد خوش تیپ 87
9 سرزمین عجایب 30
10 آینه کاری 50
11 درخت دودویی 42
12 چهارضلعی کوژ 20
13 تجزیه 50
14 رندی 42
15 ربات 54
16 اعداد دوستانه 58
17 ارزش اسمها 41
18 عدد کمیاب 61
19 جایگشت الفبایی 73
20 رضا باینری 37
21 فیبوناچی 1000رقمی 71
22 زیرمجموعه حسابی 16
23 دومینو 28
24 دوره گردش 36
25 اعداد اول درجه دوم 48
26 اعداد روی قطر مارپیچ 56
27 توان های متفاوت 34
28 توان پنجم ارقام 63
29 مجموع سکه ها 53
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 21
31 زیردنباله فرد 25
32 فیبوناتچی بزرگ 26
33 دستگاه ساخت عدد 19
34 بک کوچولو 19
35 کلید گاوصندوق 19
36 اعداد جالب 38
37 ساده کردن ارقام کسرها 41
38 فاکتوریل ارقام 59
39 عدد اول دوری 41
40 تاشدنی در دومبنا 48
41 عدد اول دوطرفه 44
42 ضرب جالب 29
43 عدد فیثاغورثی 47
44 عدد گنگ 36
45 اعداد اول جالب 33
46 اعداد کدشده ی مثلثی 37
47 بخشپذیری زیررشته 36
48 اعداد دنباله 25
49 شیفت به راست 31
50 آب خوردن! 52
51 عدد اولوناتچی 37
52 تقسیم عادلانه 23
53 تولدت مبارک! 50
54 سه دنباله 34
55 حدس گلدباخ 45
56 عامل های اول متفاوت 37
57 خود توان! 46
58 جایگشت اول 32
59 مجموع متوالی اول 41
60 استخدام نویسنده ! 14
61 عدد جادویی 35
62 دسته بندی گلها 27
63 انتقام ! 19
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 30
65 مهره بازی! 14
66 مجموع متوالی اول 15
67 عدد خود مشابه! 14

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری