پرسش ها

شماره سوال عنوان سوال
تعداد پاسخ صحیح
وضعیت شما
1 عدد اول دوست 76
2 لگاریتم 105
3 حفره 42
4 الگوریتم باینری 54
5 شمارش مستطیل 62
6 مجموع ارقام فاكتوريل 81
7 تریمینو 50
8 اعداد خوش تیپ 77
9 سرزمین عجایب 25
10 آینه کاری 46
11 درخت دودویی 39
12 چهارضلعی کوژ 17
13 تجزیه 46
14 رندی 39
15 ربات 50
16 اعداد دوستانه 55
17 ارزش اسمها 38
18 عدد کمیاب 57
19 جایگشت الفبایی 66
20 رضا باینری 34
21 فیبوناچی 1000رقمی 67
22 زیرمجموعه حسابی 14
23 دومینو 25
24 دوره گردش 30
25 اعداد اول درجه دوم 43
26 اعداد روی قطر مارپیچ 52
27 توان های متفاوت 28
28 توان پنجم ارقام 59
29 مجموع سکه ها 48
30 رشته‌ی دوست‌داشتنی 18
31 زیردنباله فرد 21
32 فیبوناتچی بزرگ 22
33 دستگاه ساخت عدد 15
34 بک کوچولو 15
35 کلید گاوصندوق 15
36 اعداد جالب 34
37 ساده کردن ارقام کسرها 35
38 فاکتوریل ارقام 54
39 عدد اول دوری 38
40 تاشدنی در دومبنا 45
41 عدد اول دوطرفه 41
42 ضرب جالب 25
43 عدد فیثاغورثی 44
44 عدد گنگ 31
45 اعداد اول جالب 29
46 اعداد کدشده ی مثلثی 33
47 بخشپذیری زیررشته 31
48 اعداد دنباله 21
49 شیفت به راست 28
50 آب خوردن! 48
51 عدد اولوناتچی 34
52 تقسیم عادلانه 20
53 تولدت مبارک! 46
54 سه دنباله 29
55 حدس گلدباخ 40
56 عامل های اول متفاوت 33
57 خود توان! 42
58 جایگشت اول 27
59 مجموع متوالی اول 37
60 استخدام نویسنده ! 14
61 عدد جادویی 33
62 دسته بندی گلها 23
63 انتقام ! 16
64 چهارمین پرمقسوم علیه ترین 26
65 مهره بازی! 11
66 مجموع متوالی اول 11
67 عدد خود مشابه! 11

کاربران سایت

شما هنوز وارد نشده اید


نویسندگان

  • رضا شیری

  • محسن پارساییان

  • عارف صادقی

  • ایمان ملکان


پیوند

طراحی شده توسط رضا شیری